Senior Structural Engineers AB

Utbildningar

Vi har betydande erfarenhet av föreläsningar och utbildningsverksamhet. Utöver återkommande tekniska presentationer vid nationella och internationella symposier inom tryckkärl och bärande stålkonstruktioner bidrar vi regelbundet inom grundutbildning och forskarutbildning vid några av landets tekniska högskolor. Vi är också representerade i tekniska kommittéer. Vi erbjuder utbildning och kursverksamhet inom alla beräkningstekniska områden vad gäller tryckkärl och bärande stålkonstruktioner, med bäring på såväl europeiska som amerikanska normer om så önskas. Utbildning kan arrangeras som minikurser i ett specifikt område på plats på företaget eller som ett komplett event med sociala inslag.

Strukturanalys

Vi utför strukturanalytiska beräkningar inom de flesta områden varav några beskrivs mer utförligt nedan:

Traverskranbanor:

Dimensionering av traverskranbanor skiljer sig beroende på driftsklasser, lyftklasser och spännvidder. Kranbanan utformas normalt för tunga laster som en enkelsymmetrisk svetsad I-balk och för lätta laster som en varmvalsad H-balk. I normalfallet styr vippningsstabiliteten de övergripande dimensionerna. SSE har utvecklat programvara för dimensionering av kranbanor via FE-analys med beaktande av såväl olinjär geometri som olinjära materialegenskaper i enlighet med SS-EN 1993-1-5 där banan beräknas med stegvis gränslastanalys vilket medger optimalt utnyttjande av materialet med ett minimum av materialåtgång som följd. Konstruktionen blir därmed hundraprocentigt kostnadseffektiv på ett sätt som inte är möjligt med konventionella beräkningar.

Hallramar:

Två- och treledsramar är mycket vanliga som maskinhallar inom lantbruk, ishallar, idrottshallar och liknande. I allmänhet utförs konstruktionen votad i ramhörn för bättre ekonomi. Konstruktionstypen är utomordentligt materialeffektiv men besväras av en inneboende vilja till böjvridknäckning både i ramben och i rambalk. Denna är svårberäknad med konventionella metoder. Normalt beaktas detta med konservativa överslagsmetoder vilket gör konstruktionen onödigt dyr. SSE har utvecklat programvara för dimensionering av votade ramar via FE-analys med beaktande av såväl olinjär geometri som olinjära materialegenskaper i enlighet med SS-EN 1993-1-5 där ramen beräknas med gränslastanalys vilket medger optimalt utnyttjande av materialet med ett minimum av materialåtgång som följd. Konstruktionen blir därmed hundraprocentigt kostnadseffektiv på ett sätt som inte är möjligt med konventionella beräkningar.

Kontakt

Anders Olsson, tekn.dr
0725 51 51 45
anders.olsson@ssesab.se


Mikael Möller, tekn.dr, professor
0725 51 51 46
mikael.moller@ssesab.se