Senior Structural Engineers AB

Företagspresentation

Senior Structural Engineers AB (SSE) är verksamt inom strukturmekaniska beräkningar. Vi är ett litet bolag men vårt kunnande spänner över hela fältet från alla typer av bärande stålkonstruktioner till tryckkärl och liknande komponenter för nukleära eller konventionella tillämpningar. Vår affärsidé är att tillhandahålla civilingenjörer med teknisk doktorsexamen inom adekvat område och minst 20 års erfarenhet av strukturmekaniska beräkningar till ett mycket konkurrenskraftigt arvode. Ledstjärnan är hög kvalitet till ett lågt pris, vilket möjliggörs av en effektiv organisation och låga omkostnader. Beräkningsverktyget är normalt FEM och beräkning görs i allmänhet med avancerade metoder med beaktande av plasticitet och andra ordningens effekter och leder till i stort sett hundraprocentigt materialutnyttjande vilket inte är möjligt med konventionella beräkningar. Det är bra för plånboken - och miljön.

Kontakt

Anders Olsson, tekn.dr
0725 51 51 45
anders.olsson@ssesab.se


Mikael Möller, tekn.dr, professor
0725 51 51 46
mikael.moller@ssesab.se